Zapisz się na kurs
Ratownika Wodnego
Kurs Ratownika Wodnego Kurs Ratownika Wodnego

Telefony alarmowe 607 112 112
601 100 100

Telefony alarmowe 607 112 112 / 601 100 100

Kurs Sternika Motorowodnego

26.05.2021 Szkolenia

Example of bad variable names


Kurs sternika motorowodnego w Polańczyku

06.08.2020 Szkolenia

Szkolenie w terminie od 02.10.2020r. do 04.10.2020r.Patenty wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.(Dz.U. 2013 poz. 460)

Example of bad variable names

Osoba posiadająca patent sternika

motorowodnego jest uprawniona do

prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po

morskich wodach wewnętrznych

oraz pozostałych wodach morskich

w strefie do 2 Mm od brzegu, w

porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia

mogą realizować swoje uprawnienia na

jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

.

Formularze do pobrania na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa wodnego:

http://www.motorowodniacy.org/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE ZARZĄDU BIESZCZADZKIEGO WOPR UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44 LUB POD NR. TEL. 695 770 641


Kurs Ratownika WOPR w Polańczyku

06.08.2020 Szkolenia

Szkolenie ratownika wodnego w terminie od 17do 23 sierpnia realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym.

Example of bad variable names

Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia.

Uprawnienia wydawane są przez Bieszczadzkie WOPR

Posiadamy zgodę NR DRiOL-NRGW-0272-36/2013 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Egzamin końcowy: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia. W dniu egzaminu zdający musi mieć ukończone 18 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich :

-100m stylem dowolnym w czasie poniżej 1min 50s

-pływanie na grzbiecie nogami do stylu klasycznego

Pływanie pod wodą bez łamania lustra wody


@Podkarpackie

06.08.2020 Komunikaty

Partnerem festiwalu Eko Cypel Jest Województwo Podkarpackie


Szanty 2020

04.08.2020 Komunikaty

Example of bad variable names

Partnerem festiwalu Eko Cypel Jest Województwo Podkarpackie.


Sponsorzy

Posiadamy zgodę
DRIOL – NRGW – 0272-36/2013
na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MSW