Zapisz się na kurs
Ratownika Wodnego
Kurs Ratownika Wodnego Kurs Ratownika Wodnego

Telefony alarmowe 607 112 112
601 100 100

Telefony alarmowe 607 112 112 / 601 100 100

Kurs Ratownika Wodnego

12.03.2018 Kurs Ratownika Wodnego

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO

Szkolenie ratownika wodnego realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym.

Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia.

Uprawnienia wydawane są przez Bieszczadzkie WOPR

Posiadamy zgodę NR DRiOL-NRGW-0272-36/2013 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Opłata za szkolenie wynosi 1000 zł i obejmuje:

Wejścia na pływalnię, wystawienie Legitymacji WOPR, składkę członkowską WOPR

Materiały szkoleniowe, podejście do egzaminu

Egzamin końcowy: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia. W dniu egzaminu zdający musi mieć ukończone 18 lat.

Planowany termin egzaminu końcowego to maj/czerwiec 2018r. na Jeziorze Soliński przy Centralnej Bazie WOPR w Polańczyku

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich :

-100m stylem dowolnym

-pływanie na grzbiecie nogami do stylu stylu klasycznego

Pływanie pod wodą bez łamania lustra wody

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuję wszystkie osoby zapisane na listę.

DRUGA CZĘŚĆ SZKOLENIA WRAZ Z EGZAMINEM KOŃCOWYM ODBYWA SIĘ NA WODACH OTWARTYCH JEZIORA SOLIŃSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE ZARZĄDU BWOPR UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44 LUB POD NR. TEL. 695 770 641

Galeria

Załączniki

Sponsorzy

Posiadamy zgodę
DRIOL – NRGW – 0272-36/2013
na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MSW