Zapisz się na kurs
Ratownika Wodnego
Kurs Ratownika Wodnego Kurs Ratownika Wodnego

Telefony alarmowe 607 112 112
601 100 100

Telefony alarmowe 607 112 112 / 601 100 100

Kurs Ratownika WOPR w Polańczyku

06.08.2020 Szkolenia

Szkolenie ratownika wodnego w terminie od 17do 23 sierpnia realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym.

Example of bad variable names

Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia.

Uprawnienia wydawane są przez Bieszczadzkie WOPR

Posiadamy zgodę NR DRiOL-NRGW-0272-36/2013 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Egzamin końcowy: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia. W dniu egzaminu zdający musi mieć ukończone 18 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich :

-100m stylem dowolnym w czasie poniżej 1min 50s

-pływanie na grzbiecie nogami do stylu klasycznego

Pływanie pod wodą bez łamania lustra wody


@Podkarpackie

06.08.2020 Komunikaty

Partnerem festiwalu Eko Cypel Jest Województwo Podkarpackie


Szanty 2020

04.08.2020 Komunikaty

Example of bad variable names

Partnerem festiwalu Eko Cypel Jest Województwo Podkarpackie.


Ćwiczenia służb

25.09.2019 Szkolenia Informacje Współpraca

Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names


Odszedł nasz wieloletni przyjaciel i członek zarządu Bieszczadzkiego WOPR

07.05.2019 Informacje

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, przyjaciela, członka zarządu Bieszczadzkiego WOPR-u Tadeusza Śliwki. Pogrzeb odbył się 4.05 w Rymanowie Zdroju. Rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia

Example of bad variable names Example of bad variable names Example of bad variable names


Sponsorzy

Posiadamy zgodę
DRIOL – NRGW – 0272-36/2013
na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MSW