Zapisz się na kurs
Ratownika Wodnego
Kurs Ratownika Wodnego Kurs Ratownika Wodnego

Telefony alarmowe 607 112 112
601 100 100

Telefony alarmowe 607 112 112 / 601 100 100

Dyżury na zalewie Solińskim

25.04.2018 Komunikaty

Biuro Zarządu Bieszczadzkiego WOPR zwraca się z prośbą do Ratowniczek i Ratowników o przesłanie aktualnych uprawnień do Biura Bieszczadzkiego WOPR oraz o udzielenie informacji o planowanych dyżurach na zalewie Solińskim w miesiącu maj.

Dyżury proszę zgłaszać do koordynatora BWOPR

Kontakt:

Tel. 503 757 719

e-mail: oster84@interia.pl

Dziękujemy i życzymy udanej majówki

Do zobaczenie nad Soliną !


Wesołych Świąt !

29.03.2018 Galeria

Galeria


Ćwiczenie lodowe

13.03.2018 Informacje

Ratownicy Bieszczadzkiego WOPR oraz strażacy-płetwonurkowie ćwiczyli nad Zalewem Solińskim techniki ratownictwa i samoratownictwa na lodzie oraz ćwiczenia w zakresie poszukiwań osób, które wpadły pod lód.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 10.00 i trwały do 16.00.

- Prowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa i samoratownictwa lodowego oraz szkolenie płetwonurków w zakresie działań poszukiwawczych w warunkach zimowych. W ramach szkolenia doskonaliliśmy techniki podejmowania osób poszkodowanych. W ćwiczeniach uczestniczyły sekcje ratownictwa wodnego PSP Sanok, PSP Brzozów, łącznie sześciu strażaków-płetwonurków oraz 16 ratowników Bieszczadzkiego WOPR.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim przećwiczenie i udoskonalenie technik ratownictwa i samoratownictwa, a także pokazanie przyglądającym się osobom jak można pomóc tym, którzy znaleźli się w wodzie.

- Przedstawiono jak przy użyciu paska czy odzieży można kogoś uratować, a także jak samodzielnie wyjść z wody. Kiedy ćwiczyliśmy kilka razy zdarzyło się, że pod nami załamał się lód. Taka sytuacja dodała ćwiczeniom realizmu. Podczas czynności ratunkowych nigdy nie wiadomo, co się stanie. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność.

Galeria


Kurs Ratownika Wodnego

12.03.2018 Kurs Ratownika Wodnego

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO

Szkolenie ratownika wodnego realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym.

Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia.

Uprawnienia wydawane są przez Bieszczadzkie WOPR

Posiadamy zgodę NR DRiOL-NRGW-0272-36/2013 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Opłata za szkolenie wynosi 1000 zł i obejmuje:

Wejścia na pływalnię, wystawienie Legitymacji WOPR, składkę członkowską WOPR

Materiały szkoleniowe, podejście do egzaminu

Egzamin końcowy: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia. W dniu egzaminu zdający musi mieć ukończone 18 lat.

Planowany termin egzaminu końcowego to maj/czerwiec 2018r. na Jeziorze Soliński przy Centralnej Bazie WOPR w Polańczyku

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich :

-100m stylem dowolnym

-pływanie na grzbiecie nogami do stylu stylu klasycznego

Pływanie pod wodą bez łamania lustra wody

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuję wszystkie osoby zapisane na listę.

DRUGA CZĘŚĆ SZKOLENIA WRAZ Z EGZAMINEM KOŃCOWYM ODBYWA SIĘ NA WODACH OTWARTYCH JEZIORA SOLIŃSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE ZARZĄDU BWOPR UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44 LUB POD NR. TEL. 695 770 641

Galeria

Załączniki


Walne Zebranie Delegentów Bieszczadzkiego WOPR

26.02.2018 Komunikaty Informacje

W dniu 24 luty 2018 roku o godzinie 10:30 w zajeździe "Jaś Wędrowniczek" odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie. W wydarzeniu udział wzięło 76 członków poszczególnych drużyn należących do wyżej wymienionego stowarzyszenia. Zebranie odbyło się według wcześniej stworzonego i zaakceptowanego porządku, które poprowadził mecenas Grzegorz Koszelnik.Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wybranie nowy władz na okres 5 lat. Prawo do głosowania miło 74 osoby znajdujące się na sali, po przeprowadzeniu wyborów, które miały charakter tajny nowe władze przedstawiają się następująco:

Zarząd:

Artur Szymański – Prezes Zarządu

Maciej Jurczak – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kuźnar – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Wątróbski – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Słabik – Skarbnik

Paweł Deptuch – Sekretarz

Norbert Glazar – Członek Zarządu

Augustyn Michnal – Członek Zarządu

Grzegorz Ostrówka – Członek Zarządu

Szwacz Tomasz – Członek Zarządu

Śliwka Tadeusz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Wacław Boryczko- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Rybczyński- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bartłomiej Gacek,- Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Dubiel - Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Tobiasz – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:

Adam Sobiborowicz – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Zdzisłąw Dubiel – Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Michnal – Członek Sądu Koleżeńskiego

Józef Kusz, - Członek Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Jaśkiewicz Członek Sądu Koleżeńskiego

Na zebraniu minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszego kolegi i przyjaciela a zarówno wiceprezesa Artura Krzysztyńskiego, który zginął tragicznie w wypadku awionetki 4.09.2016r.

Dotychczasowemu zarządowi składamy podziękowanie za wniesiony trud i pracę, a wszystkim nowo wybranym życzymy wielu ciekawych pomysłów, cennych inicjatyw i sukcesów w prowadzonych działaniach.

Galeria


Sponsorzy

Posiadamy zgodę
DRIOL – NRGW – 0272-36/2013
na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MSW